logo
23/05
2 ...

У Львівському ветуніверситеті відбулась гостьова лекція «загальна зоопсихологія»

13-04-2024 19:401122

У Львівському ветуніверситеті відбулась гостьова лекція «загальна зоопсихологія»
Фото: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицього

Зоопсихологія – одна з основних, базових галузей загальної психології. Об’єкт зоопсихології – поведінка тварин, яку, до речі, вивчають й інші науки – етологія, нейрофізіологія, фізіологія ВНД тощо. Але зоопсихолог вивчає поведінку тварин як першопричину психічного відбиття, тобто він ніколи не обмежиться вивченням лише однієї поведінки без аналізу її психічної і фізіологічної складової. У цьому й полягає специфіка зоопсихологічних досліджень.

Про це повідомляє Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.

Дисципліна «Нейрофізіологія з основами зоопсихології» спрямована на вивчення поведінки тварин, до яких належать спостереження та експеримент. Спостереження за поведінкою тварин у місцях їхнього перебування доповнюються вивченням їх поводження з різними предметами. Іноді з метою аналізу форм маніпуляцій цими предметами їх дають тварині у штучно створюваних ситуаціях.

4 квітня 2024 року гостьову лекцію на тему «Загальна зоопсихологія» для студентів ІІІ курсу факультету ветеринарної медицини прочитала випускниця нашого Університету, спеціаліст з поведінки котів та собак, грумер Соломія-Марія Хороз.

Під час лекції лектор акцентувала увагу на тому, що основними завданнями зоопсихології є знання функціонування набутої поведінки тварин та психофізіологічних основ. Акцентувала два основні методи зоопсихології – спостереження та експеримент. Основними методологічними вимогами до проведення спостереження Соломія виокреслила:

• активність (не споглядання, а пошук і фіксація дослідником потрібного ракурсу бачення об’єкта спостереження);
• цілеспрямованість (фіксація уваги лише на явищах, які цікавлять дослідника);
• планомірність і навмисність (проходження спостереження за певним планом або сценарієм);
• системність (ведення за певною системою для багаторазового сприйняття об’єкта у заданих режимах).

Навчальний матеріал доповнила цікава, змістовна мультимедійна презентація, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти. Лектор розкрила зміст кожного питання теми, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу. Після завершення лекції студенти мали можливість безпосередньо спілкуватися з фахівцем та отримували відповіді на свої запитання.

Проведення відкритих гостьових лекцій спонукає здобувачів освіти до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу і є важливим інструментом для підвищення якості їх підготовки. Дякуємо Соломії-Марії Хороз за виділений час, практичний досвід, надзвичайно цікаву, неординарну, фахову лекцію, яку із задоволенням слухали наші студенти й отримали нові знання.

Leopolis.news