logo
08/05
07/05
2 ...

«Львівелектротранс» зазнав понад 250 млн грн збитків за три роки – висновки Держаудитслужби

02-11-2020 10:544263

«Львівелектротранс» зазнав понад 250 млн грн збитків за три роки – висновки Держаудитслужби

Згідно зі звітом Державної аудиторської служби, комунальне підприємство працювало зі збитком. За результатами діяльності за 2017 рік ЛКП «Львівелектротранс» отримано збиток в сумі 157,8 млн грн, за 2018 рік збиток – 113,2 млн грн, та за 9 місяців 2019 року – 15,3 млн грн.

 

 

При цьому аудитори зазначили, що останні три роки у комунальному підприємстві зберігається тенденція до зменшення збитків.

Держаудитслужба провела фінансовий аналіз діяльності ЛКП «Львівелектротранс» за 2017 – 9 місяців 2019 року.

Так, у 2018 чисті доходи підприємства становили 223,3 млн грн, у т. ч. чисті доходи від реалізації робіт та послуг – 162,8 млн грн або 72,9% від загальної суми. З них доходи від надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом – 161,7 млн грн або 99,3% в т.ч.: дохід від продажу проїзних документів – 106,7 млн грн, компенсаційні виплати за пільгові перевезення окремих категорій громадян з міського бюджету – 46,5 млн грн, компенсаційні виплати за перевезення учнів та студентів – 8,4 млн грн.

Дохід підприємства у 2018 році в порівнянні із 2017 роком зріс на 97,4 млн грн. Збільшення доходу зумовлено як зростанням кількості перевезених пасажирів, так і зростанням вартості проїзду.

У 2018 році ЛКП «Львівелектротранс» перевезло 90 млн пасажирів, що на 4,9% більше ніж у 2017 році.

Варто зазначити, підприємство отримує доходи не лише від перевезення пасажирів. Зокрема у 2018 році ЛКП «Львівелектротранс» отримав дохід від продажу реклами на рухомому складі у розмірі 5,4 млн грн, та понад 2,1 млн грн від сплати штрафних квитанцій.  

За 9 місяців 2019 року загальна сума чистих доходів підприємства становила 291,3 млн грн. Доходи від реалізації робіт та послуг становили 222,8 млн грн, з яких доходи від надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом – 222,4 млн грн, в т.ч.: дохід від продажу проїзних документів – 92,2 млн грн, компенсаційні виплати за пільгові перевезення окремих категорій громадян з міського бюджету – 120,6 млн грн, компенсаційні виплати за перевезення учнів та студенів – 9,4 млн грн.

Варто зазначити, що за 9 місяців 2019 року підприємство отримало дохід від нарахування операційних курсових різниць, що виникають у підприємства у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄБРР в іноземній валюті та їх використанням. Так за 9 місяців 2019 року підприємством нараховано доходів від операційних курсових різниць в загальній сумі 50,9 млн грн.

Також спостерігається зростання доходів від сплати штрафних квитанцій за безквитковий проїзд, за 9 місяців 2019 року комунальним підприємством отримано доходів від сплати штрафних квитанцій на 2,3 млн грн.

Чималими на підприємстві залишаються і витрати. Так, у 2018 році сукупні витрати становили понад 336,5 млн гривень, в структурі котрих собівартість реалізованих послуг становить 267,4 млн грн, та адміністративні витрати у розмірі понад 31,6 млн грн. Проте найбільш питому вагу витрат займають витрат на оплату праці, а саме 130,3 млн грн.

За 9 місяців 2019 року витрати підприємства склали 306,6 млн грн, адміністративні витрати у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросли на 10,7 млн грн та становили 33,2 млн грн.

«Найбільшими темпами зростають адміністративні витрати ЛКП «Львівелектротранс». Зростання адміністративних витрат при постійній збитковості підприємства є негативним фактором, що може свідчити про наявність факторів неефективного управління підприємством», – зазначається у звіті. 

Упродовж 01.2017 року 09.2019 року на підприємство надходили внески до статутного капіталу від Львівської міської ради. Загалом за три роки розмір статутного капіталу комунального підприємства збільшився на 528,9 млн грн, серед котрих 475 млн грн надійшли безпосередньо з міського бюджету. Внески в статутний капітал надходили на підставі Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій.

Вказане свідчить про неспроможність підприємства самостійно сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати діяльність без фінансової підтримки Львівської міської ради.

Державна аудиторська служба провела аналіз формування тарифів на послуги міського електротранспорту, та фактичних витрат на надання таких послуг наявність обґрунтованих розрахунків та дотримання підприємством нормативно-правових актів, регуляторних документів при визначенні вартості послуг.

Згідно зі звітом затверджений тариф на перевезення одного пасажира в електротранспорті у 2018-2019 році є більшим, ніж фактична собівартість перевезення пасажира з врахуванням 10% рентабельності.

Так, при затвердженому тарифі у 5 грн, фактична собівартість перевезень становила у 2018 році 3,83 грн, за 9 місяців 2019 року – 4,45 гривень. Розрахунок тарифів проведено з урахуванням забезпечення беззбиткової роботи підприємства. Незважаючи на це, підприємство залишалось збитковим.

Невідшкодування в повному обсязі компенсаційних виплат за пільгові перевезення є одним із зовнішніх факторів, що спричиняє збиткову діяльність підприємства.

«У зв’язку з тим, що частка пільгових перевезень становить 65%, то повнота та своєчасність відшкодування підприємству коштів за здійснення пільгових перевезень має суттєвий вплив на рівень доходів підприємства, забезпеченість обіговими коштами для здійснення поточної діяльності», – зазначається у звіті.

За 9 місяців 2019 року при розрахунковій потребі в коштах на компенсацію пільгових перевезень в сумі 205 545 тис. грн фактично управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури  компенсувало підприємству 130,1 млн грн, або 63,3% від розрахованої суми.

Водночас Львівська міськрада через управління транспорту поповнювала  статутний капітал ЛКП «Львівелектротранс» шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок у 2018 році на суму 214,5 млн грн та за 9 місяців 2019 року на суму 97,9 млн грн.

Аудитори встановили низку факторів, що негативно впливають на управління підприємством та призводить до нераціонального використання коштів комунального підприємства. Зокрема, встановлено наявність у структурі підприємства підрозділів та штатних посад з повноваженнями, які дублюються, а також посад без визначеного кола обовязків у посадових інструкціях.

Відповідно до проведених розрахунків керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців за функціями управління передбачено 89 осіб, а саме загальне керівництво 4,55 осіб.

Проте, за результатами аналізу штатних розписів ЛКП «Львівелектротранс» встановлено, що у досліджуваному періоді кількість штатних посад загального керівництва коливалась від 6 до 11 штатних одиниць.

Зазначимо, внесеними змінами до штатного розпису підприємства з 01.07.2017 вводиться в загальне керівництво заступник директора з посадовим окладом 20 тис. 300 гривень. З 2017 по 2019 рік, на підприємстві кількість працівників зросла з 1292,15 штатних посад, до 1423,65 працівників.

Загалом на оплату праці керівних працівників загального керівництва підприємства, протягом 2017 – 9 місяців 2019 року,  понесено витрат в загальній сумі 5,8 млн грн.

«При умові дотримання нормативної чисельності керівного складу підприємства в кількості 5 штатних одиниць, витрати на оплату праці розрахунково становили б 3,3 млн грн. Різниця складає 2,5 млн грн, з урахуванням витрат на ЄСВ в сумі 514 тис. грн – 3,08 млн гривень.», – зазначається у звіті Держаудитслужби.

Варто зазначити, посадові інструкції окремих працівників керівного складу на підприємстві не розроблялись та не оформлялись. До прикладу, в штатних розписах включена посада заступника директора з розвитку підприємства, котрому з 01.2018 по 01.2019 нараховано та виплачено заробітної плати на суму 230 тис. грн.

«Посадова інструкція заступника директора з розвитку підприємства не розроблялась, відтак встановити виконання яких обовязків здійснювалось вказаним працівником не видається можливим», – зазначається у звіті Держаудитслужби.

Аналогічно не визначено коло обовзків інших заступників директора, які у відповідні періоди перебували на посадах.

Загалом внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень при формуванні організаційної структури та штатної чисельності, ЛКП «Львівелектротранс» понесено непродуктивних витрат на загальну суму 3,5 млн грн.

Окрім того, керівництво ЛКП «Львівелектротранс» укладало цивільно-правові угоди з фізичними особами на надання послуг, що дублюються з посадовими обов’язками штатних працівників та мають характер трудових угод, підприємством понесено непродуктивних витрат на загальну суму 925 тис. грн.

Варто зазначити, аудиторами також встановлено ряд недоліків при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг. Протягом досліджуваного періоду, ЛКП «Львівелектротранс» проведено 107 процедур закупівель, за результатами яких укладено 170 договорів на загальну суму 283,6 млн грн.

Підприємством в періоді з 02.2018 по 09.2019 року укладено 242 договори на суму 52,2 млн грн, без проведення конкурсного відбору в системі Прозорро, не забезпечивши добросовісну конкуренцію та економію коштів підприємства.

Відтак, за результатами проведеного аналізу показників діяльності ЛКП «Львівелектротранс», на підприємстві діє необґрунтована тарифна політика, та підприємство не досягнуло мети діяльності щодо отримання прибутку.

Марія БОБРА, для Leopolis.news